Shtëpia Botuese Shtypshkronja »BERATI« Prizren është shtypshronja e parë
në pronën private në Republikën e Kosovës ku u hape ne vitin 1988 dhe
numronte vetem 4 punëtor dhe 2 makina për shtyp... [Lexo më shumë]